X-pad

Jedná se o textový editor se speciálnímí funkcemi pro HTML. Takový „lepší“ notepad. I když osobně si myslím, že notepad je v Delphi otázka pěti minut. Tento program jsem vytvářel o hodiny programování ve druhém ročníku na střední škole. Jeho funkčnost mi zajistila dobrou známku (1) z předmětu. Od třeťáku jsme programování neměli, škoda, měl bych na něj více času. Po roce jsem se k němu vrátil a opravil takové chybičky, které třeba s postupem běhu programu a otvírání nových dokumentů žraly čím dál tím více paměti. Takže …

Co to umí?:

  • Otevírá více dokumentů najednou v rámci jednoho okna aplikace.
  • Nový soubor můžete vytvořit ze šablony. Program sám vám nabídne možnost uložit soubor jako šablonu. Více méně to nic není, akorát se vám vloží do nového dokumentu předdefinovaný text.
  • Volitelně zobrazitelný levý panel umožňuje otvírání souborů bez pomoci dialogu Otevřít.
  • Historie naposledy otevřených souborů.
  • Vkládáni času a data ve volitelném formátu.
  • Vkládání hexadecimálního kódu barev.
  • Vkládání HTML tagů na základě napsání znaku „<“ či z menu. Stisknutím mezerníku nad názvem tagu nebo dvojklikem se otevře okno pro vložení parametrů tagu. Enterem vložíte tag bez parametrů. Tagy musí být nadefinovány v souboru syntaxe.snx, jehož vzor je přiložen. Uvnitř jsou komentáře popisující formát souboru.
  • Umožňuje otevřít dokument v programu přiřazeném systémem Windows, pokud soubor není uložen, uloží se do adresáře tempu jak je zapsán v systémových proměnných a spustí se odsud.

Screenshot

Právě vkládám do dokumentu HTML tag. V pozadí je vlevo vidět panel na rychlé otevření souboru, uprostřed psací prostor s tlačítky na přepínání dokumentů a vpravo lišta se seznamem HTML tagů.

Stáhnout (239 kB) si můžete celkem funkční verzi. Na dohlednou dobu je to jediná verze, která je k dispozici, poslední změny byly provedeny někdy v roce 2003.

POZOR: Jedná se pouze o testovací málo prověřenou verzi, používáte ji na vlastní nebezpečí ztráty dat!!!