Závodníci

Program má určit vítěze závodu.

Základní požadavky

  • Uživatel zadá počet hodnotících rozhodčích a počet závodníků.
  • Dále je vyzván k zadání známek od jednotlivých rozhodčích pro všechny závodníky.
  • Program spočítá aritmetický průměr obdržených známek závodníka a určí první tři místa.
  • V případě shodnosti výsledků oznámí, že tito závodníci si musí konečné pořadí vylosovat.
  • Zadaná data se dají uložit a opět znovu načíst ze souboru.

Ukázka:

Ukázka

Stáhnout (24.3 KB)

Program si nevytvoří žádný soubor, pouze pokud sami neuložíte zadaná data. Soubor zavod.hlp nechte ve stejném adresáři, program si z něj tahá nápovědu.