// ČVUT má svoji fakultu informatiky

Akademický senát ČVUT na svém zasedání dne 22. 4. 2009 schválil zřízení Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. Současně byly schváleny i další materiály, které dovolí neprodleně zahájit přijímací řízení ke studiu nového bakalářského studijního programu Informatika. Sledujte informace na www.fit.cvut.cz

Zanechte komentář …